Od stycznia 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu, każdy użytkownik kas fiskalnych będzie miał obowiązek przyjmować płatności bezgotówkowe w miejscach faktycznego wykonywania działalności.

Natomiast od lipca 2022 roku zostanie wprowadzony obowiązek połączenia terminala z kasą fiskalną online. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości 5 tys. zł.

 

 

Terminale Polskich ePłatności są gotowe na połączenie z kasami fiskalnymi online najpopularniejszych marek. Dzięki integracji, kasa fiskalna online będzie przekazywać dane o wysokości płatności bezpośrednio do terminala, bez konieczności ręcznego wprowadzania kwoty. Od stycznia 2022 roku, przedsiębiorcy stosujący kasy fiskalne będą mieli obowiązek umożliwić swoim klientom płatności bezgotówkowe, wśród których najpopularniejszą formą są m.in. karta płatnicza, Google Pay, Apple Pay czy BLIK.